VOTUM S.A. jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej kancelarią odszkodowawczą. Już od ponad 10 lat Spółka reprezentuje osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, przy pracy lub w gospodarstwie rolnym, w wyniku których doszło do obrażeń ciała lub śmierci. Zapewnia także pomoc w dochodzeniu roszczeń w imieniu uprawnionych, sprawujących opiekę nad osobami, które w wyniku wypadku doznały najcięższych obrażeń, skutkujących np. stanem wegetatywnym. Reprezentuje uprawnionych w walce o zadośćuczynienie za zerwane więzi rodzinne, naruszenie prawa do życia w pełnej rodzinie.

  

   Specjalistom VOTUM można również zlecić kwestie związane z uzyskaniem środków zgromadzonych na kontach zmarłych członków Otwartych Funduszy Emerytalnych oraz subkontach ZUS. Poza tym firma oferuje pomoc poszkodowanym w zakresie szkód rzeczowych – zarówno tych w pojazdach, jak i w budynkach rolnych czy uprawach.

Dotychczas do poszkodowanych trafiło ponad 1,7 miliarda złotych, a efektywność jej działań potwierdza ponad 180 000 klientów.